Axelinas byrå

Sexologi, sexterapi och kvinnohälsa

Jag heter Gunilla Larsson och har under många år arbetat som barnmorska.

 

Mina uppdrag har främst varit inom primärvård och allmänmedicin, på både gynekologisk mottagning och barnmorskemottagning. Under flera år har jag också arbetat med infertilitet, sexologi och köns-

sjukdomar. Dessutom har jag erfarenhet som projektledare och av att undervisa på vårdutbild-

ningar.

 

Nu arbetar jag med tjänster inom detta företag samt läser en forskarutbildning inom medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

 

Utbildningar

Leg. sjuksköterska

Leg. barnmorska

HBT-certifierad

Beteendevetare

Fil. mag. i folkhälsovetenskap

Doktorand i medicinsk vetenskap inom forskningsområdet ätstörningar och graviditet

Fördjupad utbildning i

  • naturlig familjeplanering
  • kvinnohälsa
  • amning

Specialisering inom

  • sexologi
  • könssjukdomar.

 

© 2014 axelinasbyra.se